BEREDSKAP.NET

BRANN
POLITI
AMBULANSE
TEKST-TELEFON
14 12(*)
LEGEVAKT
116 117
POLITI (ikke nød)
02 800
GIFT-INFO
22 59 13 00
SIVILFORSVAR
22 21 93 00
FORSVARET
915 03 003
Din posisjon: Ukjent.


Informasjon

Forberedelse

©2018 Koman Ketchup

Innholdet er tilgjengelig under CC BY-SA 3.0 hvis ikke annet er angitt.