BEREDSKAP.NET

BRANN
1-1-0
POLITI
1-1-2
AMBULANSE
1-1-3
NØD-SMS
14 12
LEGEVAKT
116 117
POLITI (ikke nød)
02 800
GIFT-INFO
22 59 13 00
SIV.FORSVAR
22 21 93 00
FORSVARET
915 03 003
- Forsøk å husk nummerene over, slik at du alltid er beredt.

Informasjon

Forberedelse

©2018 Koman Ketchup

Innholdet er tilgjengelig under CC BY-SA 3.0 hvis ikke annet er angitt.