BEREDSKAP.NET

Nødnummer

BRANN 🚒
110
POLITI 🚓
112
AMBULANSE 🚑
113
NØD-SMS 👂
1412
LEGEVAKT 🏥
116117
GIFT-INFO ☠️
22591300

Lenker