NB_logo
 
   
 
Tjenester
Kompetanse
Om oss
   
   
   

NorPR-logo

C. Sundtsgt 51,
5004 Bergen
55 59 92 00
hannestad@norpr.no 


Døgnbetjent krisehjelp: 91187001

Huskeliste ved krise:
 1. Vær raskt ute med informasjon. Husk NRKs distriktssendinger, TV2 og NTB.
 2. Fokusér på: Hva har skjedd, hvor og når? Hvem er involvert?
 3. Er pårørende og ansatte orientert?
 4. Når forventer du bedring av situasjonen? Vis vei ut av krisen.
 5. Hvem skal uttale seg - om hva? Internt / pårørende / media.
 6. Vis empati, vær ydmyk, beklag hvis nødvendig.
 7. Vær til stede, handlinger taler mer enn ord.
 8. Informér dine viktigste målgrupper ansikt til ansikt.
 9. Husk rollefordelingen. Politiet "eier" en ulykke.
 10. Fatt deg i korthet. Ha budskapet klart og tydelig.
 11. Bruk egen web. Oppdatér hyppig.
 12. Husk at sterke følelser og bilder overgår fakta og rasjonelle argumenter.Nordisk Beredskap

tilbyr hjelp innen krisekommunikasjon.
Vi bistår kundene våre i offentlig og privat sektor med tjenester innen beredskaps-
planlegging, krisehåndtering, øvelser og medierådgivning.      Oppdatert: 30.09.09   Webansvarlig